Vi köper

Vi är alltid intresserade av att köpa in nya föremål inom konst, design, antikviteter och samlarsaker.

Dödsbon och hela hem

Vi köper delar av eller hela hem så som dödsbon.

Våra specialistområden

  • Antika vapen – blankvapen, skjutvapen, skyddsvapen och militaria.
  • Etnografiskt – Afrika, Arktis, Oceanien, Nord- och Sydamerika.
  • Kinesiskt porslin – kinaporslin från alla dynastier.
  • Orientaliskt – Kina, Indien, Persien och islamiska kulturområden.
  • Silver – alla typer av silverföremål.