Värdering och offert på hela hem eller dödsbon

Första steget är att vi bokar en tid för att på plats göra en värdering av inventarierna och räkna på arbetet som ska utföras. Därefter ger vi er en offert. Om värdet på bohaget överstiger arbetskostnaden betalar vi er mellanskillnaden. Självklart kan ni även välja att bara sälja delar av bohaget och utföra resterande arbete själva.

Alla värderingar är kostnadsfria och helt utan förpliktelser. De utförs av våra värderingsmän med expertkunskaper. Tack vare värderingsmännens kompetens kan ni lita på att vår värdering av bohaget är trovärdig och överensstämmer med det marknadsmässiga värdet.

Vår värderingsman brukar ta bilder på bohaget. Bilderna används för göra en uppskattning av arbetsinsatsen och granska inventarierna när värderingen upprättas. Vi frågar alltid om lov att få ta bilder.

Har du frågor om något föremål eller någon annan fundering. Tveka inte att fråga vår värderingsman!

Kontakta oss för att boka en tid för hemvärdering.

Efter hembesöket sammanställer vi en skriftlig offert. Du får den oftast via e-post inom 1–2 dagar. Är det brådskande kan offerten ges snabbare, men vi vill helst ha tid att undersöka bohaget vi sett för att kunna göra en bra värdering.

I offerten specificerar vi arbetskostnaderna för bortforsling och städning samt hur mycket vi betalar för föremålen. Vi ger dig alltid ett fast pris på både arbetet och föremålen. Det tillkommer alltså inga extra kostnader utöver de som anges i offerten. På detta sätt vet du i förväg exakt hur mycket pengar vi betalar dig eller eventuellt hur mycket du får betala för vår tjänst. Om värdet på bohaget överstiger arbetskostnaden betalar vi dig mellanskillnaden innan arbetet påbörjas. Annars skickar vi en faktura efter att arbetet är utfört.

När du har tagit ställning till vårt erbjudande sätter vi upp en tidsplan för när arbetet kan påbörjas och när det ska vara klart, och kommer överens om eventuella övriga villkor.

Städning dödsbo. Illustration: Emma Virke