Böcker och hela boksamlingar köpes

Böcker har historiskt sett varit den viktigaste formen att bevara och sprida kunskap genom. Idag har bokens betydelse minskat genom digitalisering och även det tidigare stora intresset för samlarområdet böcker har avmattats. Men ovanliga böcker finns det fortsatt en stor efterfrågan på.

De begagnade böcker som är mest eftertraktade på marknaden är förstaupplagor, böcker med dedikationer, antika (1800-tal eller äldre) eller att det helt enkelt är en ovanlig bok. Skicket på en bok är också av väldigt stor betydelse för värdet.

Uppslagsverk, samlade skrifter, pocketböcker, studentlitteratur, skönlitteratur som ej är förstaupplagor eller vanliga böcker generellt har för det mesta ett lågt eller inget andrahandsvärde och är inget av intresse för en boksamlare.

Vi köper äldre och även modernare bättre böcker inom alla områden även manuskript, vykort, frimärken och kartor. Hela bibliotek och boksamlingar av bättre kvalitet är också av intresse.

Vi kan även utföra uppdraget att transportera bort böcker som inte har något andrahandsvärde.

Gamla begagnade böcker köpes Stockholm

Sälja gamla böcker

Har du böcker du är intresserad av att sälja eller en större mängd böcker du behöver bil av med? Tveka inte att kontakta oss för att få en kostnadsfri värdering.

Lite fakta om gamla böcker

  • Förstaupplaga: Även kallad första utgåva eller originalupplaga är den första version och tryckningen av en bok. Denna upplaga är för det mesta den av samlare mest eftertraktade och värdefulla versionen av boken.
  • Antikvariat: En affär som främst bedriver handel med böcker och annat tryckt material.
  • Försättsblad: Är de två blad som binder samman pärmen och bokblocket. Ofta har det papperet annan struktur än övriga sidor i boken och är blanka (saknar tryck).
  • Dedikation: Inskription av författaren i boken, ofta på försättsbladet, brukar också ha författarens signatur.
  • Bokbindare: Hantverket där man sammanfogar trykta ark till en bok.
  • Bokförlag: Ett företag som ger ut böcker och som sammanlänkar författare, tryckeri och bokhandel i processen från produktion till försäljning.
  • Bibliofili: En bibliofil är en person som gillar böcker väldigt mycket, man kan säga att det är en bokvän, bokälskare eller boksamlare.